Orukvica

Što je narukvica rukavice?

Narukvica je, zajedno s kopčom, odgovorna za pričvršćivanje rukavice na ruku. Iako pri odabiru rukavice narukvicu ne uzimamo toliko u obzir koliko stražnju stranu ili dlan, ona je jedan od najvažnijih dijelova.

Narukvica je donji dio rukavice koji prilagođava rukavicu ruci. Postoji nekoliko vrsta ovisno o vrsti koju želimo postići. Moramo pronaći narukvicu koja dobro prilagođava rukavicu i koja omogućuje jednostavno nošenje i skidanje.

Narukvica golmanskih rukavica